Εταίροι

Το έργο συγκεντρώνει 11 εταίρους από 10 χώρες σε όλη την Ευρώπη με εμπειρία στη συνεργασία με διάφορες ομάδες νέων από μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες περιοχές και παρέχει χώρο για τη συμμετοχή τους. Ο συντονιστής εταίρος είναι η Youth for Exchange and Understanding, με έδρα το Βέλγιο.

Σε τοπικό επίπεδο, οι εταίροι σε όλη την Ευρώπη (βόρεια: Σουηδία, Εσθονία, δυτικά: Γερμανία, κεντρική: Σλοβακία, Σλοβενία, νότια: Βόρεια Μακεδονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα) θα συνεργαστούν με νέους σε μειονεκτούσες γειτονιές - τους νέους που αισθάνονται αόρατοι, που δεν ακούγονται ή αγαπιούνται, χωρίς ελπίδα για το μέλλον και χωρίς εργαλεία για να επηρεάσουν τη δική τους ανάπτυξη ή την ανάπτυξη των κοινοτήτων τους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η OBESSU και η YEU θα μαζέψουν τις απόψεις των νέων από σχολεία, οργανώσεις νέων και άτυπες ομάδες. Με την κοινοποίηση των αναγκών και των φιλοδοξιών των νέων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και προσεγγίσεων για να κάνουν τους νέους πιο ενεργούς και ορατούς σε όλη την Ευρώπη.

 

ActionAid Italia

Το ActionAid είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται στην Ιταλία και σε 45 χώρες παγκοσμίως για να νικήσει τη φτώχεια και την αδικία. Εργάζεται για έναν δίκαιο κόσμο με ανθρώπους, κοινότητες και ομάδες για πάνω από 40 χρόνια για την επίτευξη βιώσιμων και διαρκών αλλαγών και την αύξηση της κοινωνικής ισότητας. Αποστολή του είναι να βάλει τους ανθρώπους στο κέντρο, έτσι ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, δημιουργώντας χώρους δημοκρατικής συμμετοχής σε κοινότητες όπου κι αν βρίσκονται, από τα ιταλικά προάστια έως τα μικρότερα ινδικά χωριά.

ADEL Slovakia

Η ADEL Slovakia υλοποιεί ποικίλα προγράμματα, εκπαίδευση, ανταλλαγές νέων και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο οργανισμών, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και διεξάγοντας έρευνες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ADEL καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τη συμμετοχή των νέων, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ενεργό ιθαγένεια έως την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό, τον υγιεινό τρόπο ζωής, την οικοδόμηση της ειρήνης, αλλά και την τέχνη και τον πολιτισμό. Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες βασίζονται στις προσεγγίσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης, της βιωματικής και διαπολιτισμικής μάθησης, της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής.

Center for Intercultural Dialogue (CID)

Το Κέντρο Διαπολιτισμικού Διαλόγου (CID) είναι ένας οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών που εργάζεται για την προώθηση της διαπολιτισμικής αποδοχής και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μέσω διαδικασιών ανάπτυξης ικανοτήτων, εκπαίδευσης και εργασίας για τους νέους. Η δραστηριότητα του οργανισμού εστιάζει σε πολλές πτυχές που ενδιαφέρουν τους νέους: από την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών έως την έρευνα και την υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής και τη δικτύωση.

Το CID εργάζεται για τη δημιουργία διαφορετικών υπεύθυνων και συνεργατικών κοινοτήτων όπου οι πολίτες συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνική ανάπτυξη και ένταξη. Η αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας δημιουργώντας ευκαιρίες για ποιοτική εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας τις ευκαιρίες μάθησης και ενεργή συμμετοχή των νέων και άλλων πολιτών

Culture Goes Europe (CGE)

Το Culture Goes Europe (CGE) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που διευθύνεται από νέους επαγγελματίες, οι οποίοι σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν τοπικά και διεθνή προγράμματα νεολαίας.

Η CGE διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια αυτο-καθορισμένη στρατηγική μάθησης στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε στη σημασία και τη θεμελιώδη επιταγή των ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξάρτητα από εθνικό, κοινωνικό ή προσωπικό υπόβαθρο. Εργαζόμαστε προς ανοικτές και ειρηνικές κοινωνίες στη Θουριγγία, τη Γερμανία, την Ευρώπη και πέραν αυτής που προωθούν μια ποικιλία σκέψης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αστική εμπλοκή.

Για την προώθηση αυτών των αξιών, η CGE παρέχει μια ποικιλία εκπαιδευτικών ευκαιριών και προγραμμάτων που συγκεντρώνουν νέους, ενήλικες και εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη για να μοιραστούν και να συζητήσουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την αμοιβαία κατανόηση που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, το κοινωνικό υπόβαθρο και τις προσωπικές σχέσεις και εργαζόμαστε για μια κοινή ταυτότητα ως εμπλεκόμενοι πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα

Fryshuset

Η Fryshuset είναι ένα σουηδικό ίδρυμα, του οποίου το όραμα βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ενθάρρυνση, η εμπιστοσύνη, η ευθύνη και η κατανόηση είναι απαραίτητα για να επιτρέψουν στους νέους να αναπτύξουν τις έμφυτες ικανότητές τους και να βρουν το δρόμο τους στην κοινωνία. Η Fryshuset έχει 35 χρόνια εμπειρίας στο να συνεργάζεται προς την κινητοποίηση θετικών δυνάμεων στους νέους, ειδικά σε περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα. Με αυτόν τον τρόπο, η Fryshuset είναι μια σημαντική δύναμη στην κοινωνική αλλαγή στη Σουηδία.

Mladinski Center BIT (MC BIT)

Το Mladinski Center BIT είναι το πρώτο κέντρο νεολαίας στην περιοχή Bela Krajina (SE Σλοβενία) που ιδρύθηκε στα τέλη του 2004 από τις δύο πιο δραστήριες ενώσεις νέων στην περιοχή (MKK-Youth Cultural Club, KBS-Students 'Society of Bela Krajina). Η κύρια ομάδα-στόχος είναι νέοι ηλικίας μεταξύ 15 και 30 ετών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, ειδικά σε εκείνους με κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά εμπόδια.

Το όραμα της MC BIT είναι να δημιουργήσει μια ομάδα που θα εργαστεί αποτελεσματικά για την εκπλήρωση των αναγκών των νέων και θα ενθαρρύνει συνεπώς τους νέους να ταυτιστούν με τις αξίες του οργανισμού.

Η αποστολή είναι να προετοιμάσει και να συντονίσει προγράμματα και έργα που επιτρέπουν στους νέους να ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά, ικανοποιώντας τις εκπαιδευτικές, ειδικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές τους ανάγκες.

MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão

Το MOJU -  Associação Movimento Juvenil emOlhão είναι μια πορτογαλική οργάνωση νέων που εργάζεται σε τοπικό επίπεδο, είναι μη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από κάθε πολιτική, συνδικαλισμό ή θρησκευτική σχέση. Το MOJU στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός χώρου όπου οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετάσχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ενεργά και βιώσιμα. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία είναι απαραίτητη για την αύξηση του αισθήματος του ανήκειν και για την προώθηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής των νέων στις κοινότητές τους.

Open Youth Centre of Sauga (Sauga ANK)

Το ανοιχτό κέντρο νεολαίας της Sauga παρέχει διαφορετικές δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο ή και μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους νέους ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους. Μαζί με μια εκπαιδευμένη ομάδα νέων, η Sauga ANK αναπτύσσει και διοργανώνει διάφορα τοπικά προγράμματα και εκδηλώσεις για νέους σε όλη τη χώρα.

Organising Bureau of European School Students unions (OBESSU)

Το Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) είναι η πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ενώσεων μαθητών που δραστηριοποιούνται στη γενική δευτεροβάθμια και δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1975 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και συγκεντρώνει μέλη και συνεργαζόμενες οργανώσεις από όλη την Ευρώπη. Όλες οι οργανώσεις μελών είναι ανεξάρτητες, εθνικές, αντιπροσωπευτικές και δημοκρατικές οργανώσεις μαθητών σχολείων.

United Societies of Balkans (USB)

Η United Societies of Balkans (USB) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ιδρύθηκε το 2008 με την ίδρυση μιας ομάδας ενεργών νέων που ήθελαν να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Το όραμα και ο στόχος της οργάνωσης είναι η προώθηση της ενδυνάμωσης των νέων, η συμμετοχή στην οικονομική και πολιτική ζωή, η κινητικότητα των νέων, ο εθελοντισμός και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, η USB αποδίδει μεγάλη σημασία στους ανθρώπινους πόρους του, καθώς η εξέλιξη του οργανισμού σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη των ατόμων μέσα.

Youth for Exchange and Understanding (YEU)

Η Youth for Exchange and Understanding εργάζεται για την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των νέων του κόσμου, με πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιδρύθηκε στο Στρασβούργο το 1986 από μια ομάδα 120 νέων από 11 διαφορετικές χώρες. Σήμερα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας που είναι η ανεξάρτητη πλατφόρμα για τα INGYO και NYC στην Ευρώπη. Σε αυτή συμμετέχουν νέοι από περισσότερες από 30 χώρες από όλη την Ευρώπη και την Αφρική. Ως διεθνές δίκτυο, είναι το αντιπροσωπευτικό σώμα των μελών του και βρίσκεται σε επαφή με ιδρύματα και εταίρους στον τομέα της νεολαίας.

Η YEU χρησιμοποιεί μη τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης για να αυξήσει την ανοχή και την ευαισθητοποίηση των νέων από διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς και παραδόσεις. Χρησιμοποιώντας μια παγκόσμια εκπαιδευτική διάσταση και δραστηριότητες Διαπολιτισμικής Μάθησης, προωθεί ένα μεγαλύτερο επίπεδο κατανόησης και ενεργού πολίτη μέσω της ανάπτυξης ποιοτικών ανταλλαγών νέων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, επισκέψεων μελέτης, εκπαιδευτικών μαθημάτων και της παραγωγής μη τυπικών πόρων εκπαίδευσης