Noortevahetus

''

BNY Reloaded projekti üks oluline osa oli noortevahetuse tegevus, mis leidis aset 26. novembrist 11. detsembrini 2020.

Projekti algne noortevahetus oli planeeritud näos näkku kohtumisena, 50 inimest 10 partnerriigist (5 osalejat partneri kohta), kuid COVID-19 pandeemia tagajärgede tõttu tuli olukorraga kohaneda ning noortevahetus veebisfääri viia.

Uuenduslike veebipõhiste kaasamis- ja eestvedamismeetodite abil töötasid koolitajad koostöös korraldajaga ning YEU sekretariaadi ja PET koordinaatorite toel välja vahetusprogrammi, mis keskendus osalejate kogemuste jagamisele. Noortevahetuse eesmärk oli pakkuda kõigile kohalike noorte gruppidele ja noorsootöötajatele ühist ruumi koosviibimiseks, et jagada eelnevate projektitegevuste raames välja töötatud ja kaardistatud narratiive, selgitada kohalikku olukorda ning arutada, millised on koostöövõimalused pädevuste arendamiseks viha-narratiivide vastu võitlemiseks ja heade tavade loomiseks ehk kuidas luua alternatiive.

Noortevahetusel pöörati erilist tähelepanu Gamificationile ja interaktiivsetele tööriistadele nagu Gather.Town ja teistele visuaalsetele esitlustele. Selgituseks, Gather.Town’is on igal osalejal oma mängija ja nad saavad virtuaalses keskkonnas teiste osalejate ja ümbritsevate objektidega liikuda ning suhelda. Samuti oli üheks oluliseks eesmärgiks kohalike meeskondade lugude ja tegevuste kohta lisateabe saamine, nii et vaatame, mida kohalikud meeskonnad noortevahetuse ajal esitasid:

Itaalia organisatsioon ActionAid Internationl Italia Onlus (AAIT) esitles oma digitaalset kampaaniat naistevastase vaenu ja vägivalla vastu võitlemiseks, samas kui Association for Development, Education and Labour (A.D.E.L)  tegeles Slovakkia romi kogukonna suhtes eelarvamustega. Saksa organisatsioon CGE Erfurt e.V. pöördus Saksamaal Thüringeni piirkonna kohaliku kogukonna poole ning tutvustas nende tegevust, võimalusi ja väljakutseid. Organisatsioon U.S.B. puudutas Kreekas LGBT+ inimeste vastu suunatud vihakõne küsimust. Kohalik grupp organisatsioonist Center for Intercultural Dialogue (CID) arutas nii koolide segregatsiooni kui ka Põhja-Makedoonia keskkonnareostuse probleeme. Sloveenias asuva noortekeskuse BIT kohaliku noortegrupi liikmed tutvustasid probleeme, millega nad oma piirkonnas Bela Krajinas silmitsi seisavad ja tõid välja vihakõne kui suurima probleemi oma piirkonna keskkoolides. Sauga Avatud Noortekeskuse (Sauga ANK) eesmärk oli kaasata oma kohalikku noortegruppi noori Tori valla neljast erinevast piirkonnast ning noortevahetuse raames tutvustasid nad oma piirkonna väljakutseid ning näitasid oma tegemistest tutvustavat videot. Rootsis asuv Stiftelsen Fryshuset on otsustanud töötaada 15-20-aastaste meeste ja naiste grupiga ebasoodsas olukorras olevast piirkonnast nimega Vivalla. Noortegrupp MOJU organisatsioonist rääkis oma tegevustest ja vihakõnede narratiividest, millele nad keskenduvad. Nimelt need puudutavad peamiselt rassilist diskrimineerimist ja soolist väljendamist. Organisatsioon YEU koostöös RainbowHouse Brussels (RBH) töötavad välja kohalikke tegevusi, mille peamine eesmärk on võidelda LGBTQIA+ õiguste eest. Nad tutvustasid välja kutseid ja vajalikke lahendusi. Samuti tutvustasid nad välja töötatud meetodite tööriistakasti, mille nimi on Challenging Hate Speech Against LGBTIQ+: vastulause noortele.