Brave New You medzi pracovníkmi s mládežou

Fotka účastníkov workshopu

Zorganizovali sme zážitkový workshop, ktorého sa zúčastnilo 12 pracovníkov s mládežou z Centra pre deti a rodiny v Piešťanoch. Účastníci si zažili aktivitu Step Forward II. Reimagined, ktorú v rámci projektu Brave New You prinášame ako inovatívnu aktivitu/ hru pre pracovníkov s mládežou zameranú na boj proti predsudkom.

Jej cieľom je sebaskúsenostnou formou zažiť bariéry, ktorým čelia rómski mladí ľudia zažívajúci rôzne formy diskriminácie a uvedomiť si aký veľký vplyv pri nastavovaní práce s mladými môžu mať stereotypy vyskytujúce sa v spoločnosti, naše predstavy a skúsenosti.

Fotka z workshopu

Po vyhodnotení spätnej väzby z dotazníkov po workshope máme nádej, že prispela k zvýšeniu vnímavosti diskriminácie pracovníkov, ktorí priamo pracujú s mladými ľuďmi zo sociálne- znevýhodneného prostredia.

Teraz nás čaká spracovanie a doladenie aktivity tak, aby sa ňou mohli vo svojej práci inšpirovať pracovníci s mládežou z celej Európy.