Pridaj sa na Kongres mladých Rómov

prihlás sa!

KONGRES MLADÝCH RÓMOK A RÓMOV

Si mladá/ý Rómka / Róm vo veku od 18 rokov do 30 rokov?

Chceš sa nahlas rozprávať o problémoch v tvojom okolí? Vidíš nedostatky v oblasti kultúry a športu, vzdelávania, rovnosti, zdravia a participovania na veciach verejných? Máš víziu zmeny, ale nevieš s kým sa o ňu podeliť? Chceš zmenu?

Poď sa o tom s nami porozprávať a prezentovať svoje názory a nápady 🧐

👉 Prihlás sa na Kongres mladých Rómok a Rómov 2022, ktorý sa bude konať 8. - 10. apríla 2022 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Prihlásiť sa môžeš do 31. marca 2022 tu: shorturl.at/oqDU0

👉 Kongres mladých Rómok a Rómov 2022 je príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sú aktívne občiansky angažovaní vo veci politík marginalizovanej rómskej komunity. Cieľom kongresu je dať hlas a priestor mladým ľuďom na to, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky vo verejnom diskurze, diskutovať na témy, ktoré sa ich týkajú, poukázať na nedostatky v aktuálnych politikách a navrhnúť riešenia na dané politiky:

👉 Prioritné tematické oblasti práce Kongresu mladých Rómok a Rómov (komisie):

➡️ Komisia zdravia a politík národnostne citlivého zdravotníctva

➡️ Komisia pre rozvoj otvorenej kultúry a športových zručností

➡️ Komisia participácie a spoločne spravovanej spoločnosti

➡️ Komisia rovnosti, inklúzie a antidiskriminačných politík

➡️ Komisia inovácií inkluzívneho vzdelávacieho procesu

Čo ti účasť na kongrese prinesie?

Naučíš sa, aká je aktuálna situácia (stav) politík týkajúcich sa Rómov na Slovensku

➡️ Dozvieš sa, aké skutočnosti ovplyvňujú stav týchto politík

➡️ Dozvieš sa, ako sa týmto politikám venujú v Zahraničí

➡️ Naučíš sa proces tvorby verejných politík

➡️ Naučíš sa formulovať návrhy zmien

➡️ Spoznáš nových ľudí s ktorými môžeš dobudúcna spolupracovať

Výsledkom diskusií ohľadom jednotlivých prioritných oblastí kongresu bude formulácia návrhov zmien verejných politík a ich následná prezentácia formou Deklarácie mladých Rómov a Rómok 2022. Vytvorená deklarácia bude následne sprístupnená verejnosti, médiám a štátnym inštitúciám s cieľom presadenia sformulovaných návrhov do praxe.

Kongres organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Bratislava, Platformou mladých Rómov. Partnerom projektu je Adel Slovensko.

Aktivita je financovaná z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020) a Erasmus+