Вести и медиуми

BRAVE NEW YOU, BREAK THE HATE!

Онлајн кампањата #MyInclusiveEurope започнува официјално. Младите под ризик од исклучување ќе станат главни актери на европско ниво и во нивните заедници.