Novice in mediji

BRAVE NEW YOU – BOJ PROTI SOVRAŽNEMU GOVORU

Piramida sovraštva prikazuje pristransko vedenje, katere kompleksnost raste od spodaj navzgor. Čeprav vedenje na vsaki ravni negativno vpliva na posameznike in skupine, pa ima vedenje po piramidi življenjsko nevarnejše posledice. Kot v piramidi tudi tu zgornje nivoje podpirajo spodnji.

BRAVE NEW YOU – RELOADED! : MLADINSKA IZMENJAVA

Brave New YOU – Reloaded so zbližal skupnosti z grajenjem zaupanja med različnimi skupinami mladih ljudi, ki jih bomo opolnomočili, da postanejo aktivni nosilci sprememb na lokalnem in evropskem nivoju, z namenom ustvarjanja bolj odprte in vključujoče Evrope.

BRAVE NEW YOU, BREAK THE HATE!

Spletna kampanja za vključujočo Evropo #MyInclusiveEurope se je uradno začela. Spremljaj aktivnosti naše mladine po Evropi.