Verkliga händelser

Hur föreställer du dig ett mer inkluderande och rättvist Europa?

Ta reda på hur våra ungdomar hanterar eller utmanar hatfulla berättelser i sina bostadsområden. Hämta idéer om hur vi kan uppmuntra samhället att ändra hatfyllda berättelser till en tolerant och inkluderanaade dialog!