Politiky a opatrenia

Našim dlhodobým cieľom je zabezpečiť mechanizmus práce a začlenenia mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom konkrétnych politických a programových zmien. Vypracujeme teda 10 politických odporúčaní a zabezpečíme, aby miestni činitelia s rozhodovacou právomocou prijali naše politické odporúčania a stratégiu.