Mládežnícke výmeny

From youth exchange

Dôležitou súčasťou projektu BNY Reloaded bola mládežnícka výmena (YE), ktorá sa konala od 26. novembra do 11. decembra 2020.

Pôvodne navrhovaná myšlienka bola, že sa výmeny zúčastní 50 ľudí z 10 partnerských krajín (5 účastníkov z každej krajiny). Kvôli následkom pandémie COVID-19 sme však museli prispôsobiť samotnú výmenu aktuálnej situácii a presunúť YE do online sféry.

Pomocou inovatívnych metód online uľahčenia tréneri v spolupráci s organizátorom a s podporou sekretariátu YEU a koordinátorov PET vyvinuli výmenný program zameraný na zdieľanie skúseností účastníkov. Cieľom YE bolo poskytnúť priestor každému miestnemu tímu vyvinutému v predchádzajúcich činnostiach, aby sa spojili, podelili sa o svoje identifikované nenávistné príbehy a spolupracovali na vzájomnom budovaní kompetencií, ako ich riešiť, a zdieľali postupy, ako vytvárať alternatívne príbehy.

Z tohto dôvodu sa osobitná pozornosť venovala gamifikácii a interaktívnym nástrojom, ako je Gather.town a iným rôznym typom vizuálnych prezentácií. Konkrétnejšie v Gather.Town účastníci majú svojho vlastného hráča a môžu chodiť a komunikovať s ostatnými účastníkmi a okolitými objektmi. Okrem toho bolo hlavným cieľom dozvedieť sa viac o príbehoch a činnostiach miestnych tímov, poďme sa teda pozrieť na to, čo miestne tímy predstavili počas YE:

Miestna skupina ActionAid International Italia Onlus (AAIT) predstavila svoju digitálnu kampaň zameranú na boj proti nenávisti a násiliu na ženách, zatiaľ čo miestna skupina ADEL Slovakia sa zaoberala predsudkami voči rómskej komunite na Slovensku. Svoje aktivity predstavila aj spoločnosť CGE Erfurt e.V., ktorá oslovila miestnu komunitu v regióne Thüringen v Nemecku. United Societies of BAlkans (U.S.B.), ktorú tvoria tínedžeri žijúci na okraji Solúna, sa dotkla otázky nenávistných prejavov proti ľuďom LGBT + v Grécku. Miestna skupina Centra pre medzikultúrny dialóg (CID) diskutovala o otázkach segregácie škôl, ako aj o probléme znečisťovania životného prostredia v Severnom Macedónsku. Členovia miestnej skupiny BIT strediska pre mládež v Slovinsku predstavili problémy, ktorým čelia vo svojej oblasti, Bela Krajina, a označili nenávistné prejavy za najväčší problém svojej strednej školy. Cieľom Open Youth Center of Sauga (Sauga ANK) bolo zahrnúť do svojej miestnej skupiny mladých ľudí zo 4 rôznych oblastí obce Tori a počas YE premietli video s ich predstavením a ich prácou. Stiftelsen Fryshuset vo Švédsku sa rozhodol pracovať so skupinou mužov a žien vo veku od 15 do 20 rokov zo znevýhodnenej oblasti Vivalla. Miestna skupina, s ktorou pracuje organizácia MOJU - Associação Movimento Juvenil em Olhão, hovorila o svojich aktivitách a príbehoch o nenávistných prejavoch, na ktoré sa zameriavajú, najmä pokiaľ ide o rasovú diskrimináciu a rodové vyjadrenie. Nakoniec budú miestne akcie YEU vyvinuté prostredníctvom RainbowHouse Brusel (RBH), ktorého hlavným cieľom je bojovať za práva LGBTQIA +. Predstavili výzvy, ktorým čelia, a potrebné riešenia. Na záver hovorili o vyvinutom súbore nástrojov s názvom Challenging hate speech against LGBTIQ +: A Counterarrative for Young People.