Nápady a plány našej skupiny

fotka skupiny

Skupina mladých Rómov sa pravidelne stretáva a plánuje rôzne ďalšie nápady: 

  • Vytvoriť online komunikačné platformy na sociálnych sieťach pre informovanie a komunikáciu s mládežou cieľovej skupiny (zafinancovať propagáciu plateného obsahu)
  • Vytvoriť 10 mesačný „Youth Leadership Academy“ s kombinovaným spôsobom plnenia (online + in person stretnutia) tvoreného študentmi SŠ a VŠ, zameriavať sa na kontinuálnu prácu s daným počtom mládeže, vyzbrojiť ich vedomosťami zručnosťami a zabezpečiť aby tieto vedomosti odovzdávali „peer to peer metódou“ v ich komunitách
  • Vytvárať informačno-edukačný content o aktivizme, leadershipe, skills-sharingu na sociálnych sieťach (zafinancovať propagáciu plateného obsahu)
  • Vytvoriť platformu mladých lídrov, tvorených študentmi (capacity building, vytvoriť priestor na spoznávanie sa, zdieľanie názorov, vedomostí, zručností)
  • Realizácia mládežníckej advokačnej činnosti
  • Nadviazať spoluprácu s inými mládežníckymi organizáciami a subjektmi
  • Zorganizovať kongres mladých Rómov k 50 výročiu prvému Medzinárodnému kongresu Rómov
  • Realizácia iných social-impact aktivít