Projekt

Brave New YOU - Reloaded sa zameriava na budovanie kapacít a dôvery medzi rôznymi mládežníckymi komunitami - ich zbližovanie na lokálnej aj medzinárodnej úrovni pri spoločnom vytváraní inkluzívnejšej a otvorenejšej Európy.

Projekt sa zaoberá otázkami nenávistných prejavov a nedostatočnej participácie mládeže

ktorí zažívajú diskrimináciu a vylúčenie. Prostredníctvom procesu budovania kapacít, lokálnych a medzinárodných aktivít budú naši pracovníci s mládežou a mládežnícke organizácie rozvíjať kompetencie pri práci so znevýhodnenými mladými ľuďmi a komunít. Projekt umožní týmto mladým ľuďom stať sa lídrami v ich komunitách, identifikovať a odstraňovať nenávistné príbehy a vytvoriť inkluzívnejšie príbehy vo svojich komunitách.

Na projekte spolupracuje 11 partnerov z 10 krajín z celej Európy s odbornými znalosťami v oblasti práce s rôznymi skupinami mladých ľudí zo znevýhodnených a marginalizovaných oblastí a poskytovania priestoru pre ich participáciu.