Projektet

Brave New You - Reloaded syftar till att bygga kapacitet och tillit i olika  ungdomsmiljöer - att sammanföra unga både lokalt och internationellt - för att de tillsammans ska kunna skapa ett mer inkluderande och öppet Europa.

Projektet handlar om att motverka hatfulla uttalanden och att få fler unga unga med erfarenhet av diskriminering och utanförskap att delta i arbetet. Genom kapacitetsbyggande och lokala och internationella aktiviteter kommer våra unga och deras organisationer att utveckla ökad kompetens för att nå ut till utsatta ungdomar och områden. Projektet kommer att utbilda dessa ungdomar till att bli ledare i sina hemområden, att identifiera och motverka hatfyllda berättelser, och till att skapa mera inkluderande berättelser om och för de miljöer de lever i.

Projektet samlar 11 partnerorganisationer i 10 länder runtom i Europa med erfarenhet av arbete med och för unga i utsatta och marginaliserade områden. Syftet att ge dem ökade möjligheter till delaktighet.