Το Σχέδιο

Το Brave New YOU - Reloaded στοχεύει στην οικοδόμηση ικανοτήτων και εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων νεολαίας - φέρνοντάς τους πιο κοντά, τόσο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο - για να συν-δημιουργήσουν μαζί μια πιο περιεκτική και “ανοιχτόμυαλη” Ευρώπη.

Το έργο αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ρητορικής μίσους και της έλλειψης συμμετοχής των κοινοτήτων νέων που υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμό. Μέσω μιας διαδικασίας ανάπτυξης ικανοτήτων, τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων, οι youth workers και οι οργανώσεις νεολαίας μας θα αναπτύξουν ικανότητες για να προσεγγίσουν νέους και κοινότητες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους νέους να γίνουν ηγέτες της κοινότητας, να εντοπίσουν και να αποικοδομήσουν τις αφηγήσεις μίσους (hateful narratives) και να δημιουργήσουν πιο περιεκτικές αφηγήσεις για τις κοινότητές τους.

Το έργο συγκεντρώνει 11 εταίρους από 10 χώρες σε όλη την Ευρώπη με εμπειρία στη συνεργασία με διάφορες ομάδες νέων από μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες περιοχές και παρέχει χώρο για τη συμμετοχή τους.