Sovražni govor in pripovedi

Kaj pravzaprav je sovražni govor? Bi ga prepoznal_a? Kakšne zaničevalne pripovedi pestijo tvojo skupnost?

Spoznaj skupnosti, ki so vključene v projekt in zaničevalne pripovedi s katerimi bodo delali.

ActionAid - Italy

V Italiji ActionAid dela z mešano skupino aktivistov, ki si prizadevajo reševati problematiko spolne neenakosti in državljanskih pravic, pri mladih pa obnavljajo njihovo samozavest in jih uvajajo v delo.

Če kritično analiziramo kontekst - še posebej zgodbo, ki je prišla v medije, se skupina na tem primeru uči kako prepoznati in uničiti sovraštvo in diskriminatorne pripovedi s pomočjo predlaganih kontra pripovedi, s katerimi želijo zgraditi bolj odprto in vključujočo družbo.

ADEL - Slovakia

Njihova primarna ciljna skupina so mladi iz zapostavljenega dela vzhodne Slovaške, ki so pogosto tarče sovražnega govora ali stereotipov in čutijo pomanjkanje mnogih priložnosti.

Njihov strokovnjak ima izkušnje pri delu z romsko mladino, tako da so naslednje dejavnosti oblikovali tudi s to ciljno skupino.

CGE - Germany

V lokalni skupnosti v regiji Thüringen se spopadajo  z demografskim primanjkljajem in vzponom skrajne desnice. Delali bodo z mladimi, ki prihajajo iz ekonomsko zapostavljenih mestnih območij, kjer sta nacionalizem in rasizem zelo prisotna. Ljudje, ki tam živijo so na splošno revni in imajo manj priložnosti, še posebno mladina.

CID - Macedonia

Delali bodo z mladimi med 14 in 25 let, ki imajo manjše priložnosti, da se udeležujejo aktivnosti po šoli ali manjšo moč preoblikovati svoje skupnosti in prispevati k pozitivnim spremembam.

Fryshuset - Sweden

Fryshuset si je za svojo nalogo izbral delo z mladimi moškimi in ženskami med 15-20 let, iz socialno ogroženega območja, imenovanega Vivalla.

Kot je pogosto na Švedskem se mladi iz teh območij počutijo zapostavljene, ne zaupajo oblasti in avtoritetam in se počutijo kot odpadniki družbe. Tem ljudem skušajo dati platformo, kjer lahko govorijo o svojih osebnih izkušnjah s sovražnim govorom kot se rado zgodi mladim temnopoltim moškim iz Vivalle ali Rinkebya. Na Švedskem imajo ljudje, ki niso beli manj možnosti, kar pomeni, da je prisotno veliko rustracij v skupnostih te vrste.

Imamo močan občutek, da bo ta projekt cenjen in morda bo pri udeležencih zasadil nekaj idej za nadaljevanje dela z vprašanji take vrste. Prav tako verjamemo, da bi lahko projekt Brave New You opogumil mlade, da spregovorijo o tem v kaj verjamejo in kaj želijo spremeniti. Upamo, da bo to dober začetek za naše mlade, da se postavijo zase in postanejo dovolj pogumni, da govorijo o težavah, ki jih doživljajo.

MC BIT - Slovenia

Naši udeleženci so študenti, ki prihajajo iz vaških okolij Bele krajine. Vsi so se srednješolsko izobraževali na srednji šoli Črnomelj, tako da so na lastni koži občutili rivalstvo med profesorji, ki se širi v sovraštvo in prispevajo k negativni klimi na tej srednji šoli. V projektu BNY bodo skušali omiliti napetosti med profesorji in vrniti šoli dober ugled, kot ga je imela nekoč.

MOJU - Portugal

Njihova skupina ima raznolika ozadja, od socialno ekonomsko šibkih družin, ki živijo v družbeno projektiranih soseskah do mladih ljudi iz družin srednjega razreda. Vsi se borijo s težavami, ki so v večini povezane z izražanjem spola, rasno diskriminacijo, psihološkimi problemi, ustrahovanjem, družinskim nasiljem itd.

Zaradi različnih ozadij lahko MOJU dela na različnih temah. Včasih je skupini težko izpostaviti le en glavni problem, zato so kar nekaj časa namenili raziskovanju različnih strategij in tematik. Izkusili so veliko aktivnosti neformalnega izobraževanja v različnih in stimulativnih okoljih skozi katere so raziskovali težave, razvijali svoje konceptualizacijske veščine, ki bi jim pomagale razmišljati o novih idejah. Na koncu so izbrali temo rasne diskriminacije, spolnega izražanja in šolskega napredka/pričakovanj.

Sauga ANK - Estonia

Želeli so vključiti mlade iz 4 različnih območij znotraj občine Tori (Sauga, Tori, Sindi, Are), da bi dobili različne poglede in mnenja iz omenjenih območij. Sauga odprti mladinski center je začel skupni proces in oblikoval delovno ekipo. Skupina mladih je opredelila situacijo glede mladih v njihovih skupnostih, razpravljala o razlikah, naslavljala sovražni govor in oblikovala raznolike razprave na temo: kako je izražen v šoli, doma, v javnosti, na družbeni ravni, itd.

Sestava skupine mladih je precej raznolika. Pretehtali so različne rešitve kot so centri pozornosti, obrobna območja občine Toni, izobraževalna ozadja mladih (osnovna šola, srednja šola, poklicna šola), spolna enakopravnost in udeležba mladih v javnem življenju, njihovo zaposlovanje in družbena ozadja.

USB - Greece

Grško lokalno skupino sestavljajo najstniki, ki živijo na obrobju mesta Solun. Zahodni del Soluna je pretežno industrijsko območje, ki je relativno nerazvito, glede na to, da poseljevanje ni bilo v načrtu. Po finančni krizi so mnoga območja zdaj naseljena in ljudje se soočajo s težkimi finančnimi situacijami. Naša zapostavljena skupina so mladi odrasli, ki so odraščali v takem okolju.

Zapostavljeni so zato, ker ne morejo z lahkoto ali pa sploh ne morejo sodelovati pri kulturnih, političnih ali izobraževalnih aktivnostih, usposabljanjih, tečajih ali političnih protestih. Vsi živijo v različnih območjih zahodnega dela mesta, kjer so male skupnosti, ki imajo zelo majhne možnosti, da pridobijo dostop do politično ekonomske ali kulturne sfere življenja. Dostop do mesta in mestnega jedra je precej otežen. Razlogi za to so pomanjkanje javnega prevoza in visoki stroški prevoza do mesta.

YEU - Belgium

Svoje lokalne akcije bodo razvijali skozi RainbowHouse Brussels (RBH), katerega glavni cilj je boj za LGBTQIA+ pravice. Njihov cilj je prepoznavanje in identificiranje sovražnega govora in zaničevalnih pripovedi, ki so usmerjene proti LGBTQIA+ skupnosti in da bi ustvarili kontra pripovedi ter mehanizme, da sovražni govor uničijo.

Lokalna skupina mladih, ki so udeleženci v tem projektu, je sestavljena iz mladih  LGBTQIA+ posameznikov, starih med 21 in 29 let, ki živijo v Bruslju ali njegovi bližini in se dnevno spopadajo s težavami. Imajo ne-belgijske korenine, večina njih je v Belgijo prišla nedolgo nazaj in skupaj predstavljajo raznoliko queer skupino mladih odraslih. Imajo izkušnje z diskriminacijo na različne načine - od neverbalne do verbalne, tudi nasilne - na delovnem mestu, na ulici in celo v intimnem krogu družine. Diskriminirajo jih glede na javno prikazano spolno usmerjenost v kombinaciji z drugimi socialno političnimi faktorji kot so rasa, biti tujec ali ne doseganje lepotnih standardov.