Vihakõne ja narratiivid

Misasi täpselt on vihakõne? Kas sina tunned selle ära? Mis narratiividega puutub sinu kogukond kõige rohkem kokku? 

Tutvu kogukondade ja vihkavate narratiividega, mille kallal me töötame.

 

ActionAid - Itaalia

Itaalias töötab ActionAid mitmekülgse aktivistide rühmaga, kes on keskendunud soolisele võrdõiguslikkusele ja kodanikuõigusele ning noortele inimestele eesmärgiga taasluua nende enesekindlus ja tuua neid uuesti tööle.

Kriitiline konteksti analüüsimine - eriti meedia poolt kajastatus - rühm õpib tuvastama ja dekonstrueerima viha ja/või diskrimineerivaid narratiive, et pakkuda vastupidiseid narratiive eesmärgiga ehitada avatumat ja kaasavamat ühiskonda.

ADEL - Slovakkia

Meie esimene sihtrühm on noored inimesed ebasoodsas olukorras Slovakkia idaosast, kes tihti puutuvad kokku vihakõne või stereotüüpidega ja võimaluste puudusega.

Meie eksperdil on kogemused töötamises mustlasnoortega. Seetõttu alustasime oma järgnevate tegevuste planeerimist lisaks koos selle sihtrühmaga.

CGE - Saksamaa

Me oleme suunatud Tüüringi kohaliku kogukonna poole, mis puutub kokku demograafilise kahanemise ja paremäärmusliku liikumisega. Me töötame noortega linna majanduslikult kehvadest piirkondadest, kus natsionalism ja rassism on tugevad. Seal elavad inimesed on üldiselt vaesed ja neil on vähe võimalusi, eriti noortel.

CID - Makedoonia

Me töötame noortega vanusevahemikus 14 kuni 25 aastat, kellel on vähe tegevusvõimalusi pärast kooli või kes on huvitatud muutmaks oma kogukonda ja panustama positiivsetesse muudatustesse.

Fryshuset - Rootsi

Fryshuset on valinud töö koos noorte meeste ja naistega vanusevahemikus 15-20 aastat, kes on pärit kehvast piirkonnast nimega Vivalla.

Tavaliselt tunnevad nendest piirkondadest pärit noored Rootsis ennast eemalejäetuna, nad ei usalda valitsust ja ametiasutusi ja tunnevad ennast ühiskonnast kõrvale jäetuna. Me soovime pakkuda neile platvormi, kus nad saavad rääkida oma isiklikest kogemustest seoses vihakõnega, millega noor Vivalla või Rinkeby mustanahaline mees võib kokku puutuda. Rootsis on teistsuguse nahavärviga inimestel vähem võimalusi, mis tähendab et sellistes kogukondades on palju frustratsiooni. 

Me oleme veendunud, et seda projekti hinnatakse ja see võib anda osalejatele ideid, et jätkata tööd selliste küsimustega. Lisaks usume, et see võib julgustada neid rääkima sellest mida nad usuvad ja mida nad soovivad muuta. Lisaks on see alguspunkt meie noortele, et seista enda eest ja olla piisavalt julge, et rääkida probleemidest mida nad kogevad.  

MC BIT - Sloveenia

Meie osalejad on ülikoolide tudengid meie regiooni maapiirkondadest. Nad on hetkel meie pealinna Lubljana ülikooli tudengid. Nad kõik on Črnomelj keskkooli endised õpilased, nii et nad on tuttavad valdkonnaga, mille kallal töötame.

MOJU - Portugal

Meie rühmal on mitmekesine taust, alates raske sotsiaalse ja majandusliku taustaga perekondades, kes elavad sotsiaalmajade piirkondades, lõpetades noorte inimestega keskklassist. Nad kõik kogevad probleeme soo väljenduse, rassilise diskrimineerimise, psühholoogiliste probleemide, kiusamise, koduvägivalla ja muuga.

Selline mitmekesine taust on võimaldanud meil töötada hulga erinevate teemadega. Mõnikord on rühma puhul raske määratleda ainult ühte probleemi, nii et me oleme uurinud erinevaid strateegiaid ja erinevad teemasid. Me oleme puutunud kokku suure hulga mitteametliku koolitustega erinevates põnevates oludes, et uurida probleeme, arendada kontseptualiseerimisoskusi ja aidata meil ideid peegeldada. Lõpuks valisime diskrimineerimise rassi, soo väljenduse ja ootused ning arengu koolis.

Sauga ANK - Eesti

Meie sihiks on hõlmata noori neljast erinevast Tori omavalitsuse piirkonnast (Sauga, Tori, Sindi, Are), et leida mainitud piirkondadest erinevaid vaateid ja arvamusi. Sauga Avatud Noortekeskus on käivitanud rühmategevusi luues ja tegutsedes meeskonnana. Noorte rühm kaardistas noorte seisukorra oma kogukonnas, arutas erinevusi, käsitles vihakõne ja viis läbi erinevaid arutelusid sellel teemal: kuidas seda väljendatakse koolis, kodus, avalikus sfääris, sotsiaalsel tasandil jne.

Noorterühm on väga mitmekesine. Me kaasasime erinevaid asustusi nagu piirkonnakeskused, Tori omavalitsuse äärepiirkonnad, kuid arvestasime ka noorte inimeste haridustausta (algkool, põhikool, kutsekool), soolist võrdõiguslikkust ja nende osalemist avalikus alus ning ka nende tööhõivet ja sotsiaalset tausta.

USB - Kreeka

Meie kohalik rühm koosneb teismelistest, kes elavad meie linna Thessaloniki äärealadel. Thessaloniki läänekülg on tuntud tööstuspiirkond. Tööstuspiirkondasid peetakse vähem arenenuteks kuna selle asustamiseks puudusid plaanid. Pärast finantskriisile järgnenud kasvu asustavad nüüd mitmeid piirkondi raskes finantsiaalses olukorras asuvad inimesed. Meie keerulises olukorras rühm koosneb selles piirkonnas kasvanud noortest.

Täpsemalt puuduvad neil lihtsad võimalused või puuduvad võimalused üldse, et osaleda kultuuri, poliitilises ja hariduselus, klassides, kultuurisündmustes poliitilistes protestides jne. Nad elavad kõik linna lääneosa erinevates piirkondades, mis on põhimõtteliselt väikesed kogukonnad väga väheste võimalustega, et omandada ligipääsu elu poliitilisele, majanduslikule ja kultuuriareenile. Transport linna ja selle südamesse on üsnagi keeruline. Selle põhjuseks on puudulik ühistransport ja kaasnevad linna reisimise kulud.

YEU - Belgia

Meie kohalikud tegevused toimuvad läbi RainbowHouse Brussels (RBH) asutuse, mille peamine eesmärk on kaitsta LGBTQIA+ õigusi. Meie eesmärk on tuvastada ja identifitseerida LGBTQIA+ kogukonna vastu suunatud vihakõne ja narratiive ning luua vastunarratiive ja mehhanisme eelneva lõhkumiseks.

Projektis osalev kohalike noorte rühm koosneb noortest LGBTQI+ indiviididest vanuses 21 kuni 29, kes elavad või viibivad sageli Brüsselis ja kes kogevad oma kogukonnas probleeme. Nende päritolu on väljaspool Belgiat, enamik neist on Belgiasse saabunud hiljuti ja kujutavad endast mitmekesist kväärnoorte rühma. Nad on kogenud diskrimineerimist erinevatel viisidel - mitteverbaalset, verbaalset ja vägivaldset, kas siis töökohas, tänavatel või isegi lähedasemas pereringis. Diskrimineerimine põhineb nende avalikult väljendatud seksuaalsel orientatsioonil kombineeritult teiste sotsiaalpoliitiliste teguritega nagu rass, välismaine päritolu või ilustandarditega vastuolu.