Nenávistné prejavy a príbehy

Čo je to vlastne nenávistný prejav? Vedeli by ste ho rozpoznať? Akými príbehmi sa Vaša komunita najviac zaoberá?

Zistite s akými komunitami a nenávistnými príbehmi pracujeme.

 

ActionAid - Italy

V Taliansku ActionAid spolupracuje so zmiešanou skupinou zloženou z aktivistov angažujúcich sa v otázkach rodovej rovnosti a občianskych práv a mladých ľudí zameraných na znovuzískanie ich sebadôvery a opätovné začlenenie do práce.

Kriticky analyzujeme kontext - najmä príbehy, o ktorých sa píše v médiách, a takto sa skupina učí, ako rozpoznávať a odstraňovať nenávistné a / alebo diskriminačné príbehy, aby mohla navrhnúť protiargumenty zamerané na budovanie otvorenejšej a inkluzívnejšej spoločnosti.

ADEL - Slovakia

Našou primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia zo znevýhodnenej časti východného Slovenska, ktorí často čelia nenávistným prejavom alebo stereotypom ostatných a chýbajú im príležitostí. Náš expert má však skúsenosti s prácou s rómskou mládežou. Preto sme spolu s touto cieľovou skupinou začali plánovať ďalšie aktivity, ktoré budú zrealizované čoskoro.

CGE - Germany

Pracujeme s miestnou komunitou v regióne Thüringen, ktorá zažíva demografický pokles a nárast krajnej pravice. Budeme pracovať s mladými ľuďmi pochádzajúcimi z ekonomicky znevýhodnených mestských častí, kde je veľmi prítomný nacionalizmus a rasizmus. Ľudia, ktorí tu žijú, sú všeobecne chudobní a majú menej príležitostí, najmä mladí ľudia.

CID - Macedonia

Budeme pracovať s mladými ľuďmi vo veku od 14 do 25 rokov, s nedostatkom príležitostí zapojiť sa do aktivít po škole alebo ochotných transformovať svoju komunitu a prispieť k pozitívnym zmenám.

Fryshuset - Sweden

Organizácia Fryshuset sa rozhodla pracovať so skupinou mladých vo veku od 15 do 20 rokov zo znevýhodnenej oblasti Vivalla.

 

Vo Švédsku sa mladí ľudia z týchto oblastí bežne cítia byť vynechaní, nedôverujú vláde a úradom a v podstate sú vylúčení zo spoločnosti. Chceme dať týmto ľuďom platformu, kde môžu hovoriť o svojich individuálnych skúsenostiach s nenávistnými prejavmi, ako to môže byť v prípade mladého černocha z Vivally alebo Rinkeby. Vo Švédsku majú farební ľudia menej príležitostí, čo znamená, že v týchto druhoch komunít panuje veľká frustrácia.

Máme silný pocit, že tento projekt bude ocenený, a mohol by vytvoriť nejaké nápady pre niektorých účastníkov, aby mohli naďalej pracovať s týmito druhmi otázok. Veríme tiež, že by ich to mohlo povzbudiť, aby hovorili o tom, v čo veria a čo chcú zmeniť. Dúfame, že to bude dobrý začiatok pre našich mladých, aby sa za seba postavili a boli odvážni hovoriť o problémoch, ktoré prežívajú.

MC BIT - Slovenia

Našimi účastníkmi sú študenti univerzity z vidieka / nášho regiónu. Momentálne sú to študenti univerzity v našom hlavnom meste Ľubľana. Všetci sú bývalí študenti strednej školy Črnomelj, takže im je známa téma, na ktorej pracujeme.

MOJU - Portugal

Naša skupina má rôznorodé zázemie, od sociálno-ekonomicky znevýhodnených rodín žijúcich v chudobnejších lokalitách až po mladých ľudí z rodín strednej triedy. Všetci zápasia s problémami súvisiacimi s rodovými predsudkami, rasovou diskrimináciou, psychologickými problémami, šikanovaním, domácim násilím a ďalšími.

S mladými ľuďmi z tak rozmanitého prostredia sme dokázali pracovať na rôznych témach. Niekedy je pre skupinu ťažké určiť iba jeden hlavný problém, a preto sme si našli čas a preskúmali rôzne stratégie a témy. Zažili sme veľa neformálnych vzdelávacích aktivít v rôznych prostrediach, aby sme preskúmali problémy, posunuli naše koncepčné schopnosti a premýšľali o rôznych nápadoch. Nakoniec sme vybrali diskrimináciu na základe rasy, pohlavia a pokroku v škole.

Sauga ANK - Estonia

Naším cieľom bolo zahrnúť mladých ľudí zo 4 rôznych oblastí obce Tori (Sauga, Tori, Sindi, Are), aby sme získali odlišné pohľady a názory mladých ľudí. Sauga mládežnícke centrum začalo skupinový proces vytvárania a fungovania ako tím. Skupina mladých ľudí mapovala situáciu mládeže v ich komunite, diskutovala o rozdieloch, venovala sa nenávistným prejavom a viedla rôzne diskusie na túto tému: ako sa o tejto téme diskutuje v škole, doma, vo verejnej sfére, na sociálnej úrovni atď.

Zloženie mládežníckej skupiny je veľmi rozmanité. Pri jej vytváraní sme zvažovali rôzne sídla, ako sú centrá, okrajové oblasti obce Tori, ale aj vzdelanie mladých ľudí (základná škola, stredná škola, odborné učilište), rodová rovnosť a ich účasť na verejnom živote, ich zamestnanie a sociálne zázemie.

USB - Greece

Našu miestnu skupinu tvoria mladí žijúci na okraji mesta Thessaloniki. Západná strana Solúna je známa ako priemyselná oblasť. Priemyselné oblasti sa považujú za málo rozvinuté, pretože neexistoval plán obývania tohto miesta. Po rozmachu finančnej krízy dnes v mnohých oblastiach žijú ľudia, ktorí sa nachádzajú v zložitej finančnej situácii.

Našou znevýhodnenou skupinou sú mladí dospelí, ktorí vyrastajú na tomto mieste. Konkrétne sa nemôžu tak ľahko alebo vôbec niekedy zúčastňovať kultúrnych, politických a vzdelávacích školení, kurzov, kultúrnych podujatí, politických protestov atď. Všetci žijú v rôznych častiach západnej časti mesta, čo sú v podstate malé komunity s veľmi málo príležitosťami na získanie prístupu k politicko-ekonomickej a kultúrnej aréne života. Dochádzať do mesta a do jeho centra je dosť ťažké. Dôvodom je chýbajúca verejná doprava a vysoké cestovné náklady.

YEU - Belgium

Naše lokálne aktivity budú vyvíjané prostredníctvom RainbowHouse Brussels (RBH), ktorého hlavným cieľom je bojovať za práva LGBTQI +. Naším cieľom je rozpoznať a identifikovať nenávistné prejavy a príbehy ku skupine LGBTQI + a vytvoriť protiargument a mechanizmy na ich odstránenie.

Lokálnu mládežnícku skupinu, ktorá sa zúčastňuje na projekte, tvoria mladí jednotlivci z LGBTQI + vo veku od 21 do 29 rokov, ktorí žijú v Bruseli a čelia problémom vo svojej komunite. Majú nebelgický pôvod; väčšina z nich nedávno pricestovala do Belgicka a predstavuje rozmanitú skupinu mladých dospelých. Zažili diskrimináciu rôznymi spôsobmi - od neverbálnej, cez verbálnu, až po násilnú - či už na pracovisku, na ulici alebo dokonca v intímnom kruhu rodiny. Diskriminácia je založená na ich verejne prejavenej sexuálnej orientácii v kombinácii s ďalšími sociálno-politickými faktormi, ako je rasa či status migranta.