Tõsielu lood

Kuidas kujutad sina ette kaasavamat ja õiglasemat Euroopat? 

Avasta kuidas noored lahendavad või käsitlevad vihkavaid seisukohti oma kohalikes kogukondades. Leia inspiratsiooni julgustamaks ühiskonda muutmaks vihkavaid arusaami, et tekitada tolerantset ja kaasavat dialoogi!