Real life stories

Si e imagjinoni një Evropë më gjithëpërfshirëse dhe më të drejtë?

Njoftohuni se si të rinjtë tanë arritën të trajtojnë ose sfidojnë tregime të urrejtjes në komunitetet e tyre lokale. Frymëzohuni se si të inkurajoni shoqërinë të ndryshojë tregimet e urrejtjes në një dialog tolerant dhe gjithëpërfshirës!