Πραγματικές ιστορίες

Πώς φαντάζεστε μια πιο περιεκτική και δίκαιη Ευρώπη;

Μάθετε πώς οι νέοι μας κατάφεραν να αντιμετωπίσουν ή να αμφισβητήσουν τις αφηγήσεις μίσους στις τοπικές τους κοινότητες. Εμπνευστείτε για το πώς να ενθαρρύνετε την κοινωνία να αλλάξει τις μισητές αφηγήσεις σε έναν ανεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο!