Eelmine väljaanne

"Brave New YOU - Breaking the glass ceiling" visiooniks on tolerantne ja avatud ühiskond, mis tajub erinevusi rikastava võimsuse ja eristava eelisena. Ulatumine, kogunemine, vana väljakutsumine ning uute narratiivide loomine ja levitamine kaasavama Euroopa huvides: see on „Brave new YOU“. Selle projekti eesmärk on võimaldada noorsootöötajatel toetada sotsiaalset ühtsust ja luua võrdseid võimalusi erinevate taustadega noortele, seades kahtluse alla olemasolevaid ja luues uusi narratiive kaasavama Euroopa loomiseks. "Brave New YOU - Breaking the glass ceiling" ühendas noorsootöötajaid, et nad jagaksid oma kogemusi, hindaksid protsesse ja lõpetaksid publikatsiooni heade praktikate näidetega. Publikatsioon "We Can! Juhend: Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives" hõlmab kõiki uusi lähenemisi, metodoloogiaid, harjutusi ja tegevusi osalejate ja vahendajate poolt terve protsessi vältel.

Projekt Brave New YOU - Breaking the glass ceiling rahastajaks on European Youth Foundation ja Erasmus+ programm.

PUBLIKATSIOONI LINK: https://issuu.com/yeu-international/docs/brave_new_you_final_publication

Eelmine väljaanne - veebileht: http://pastedition.bravenewyou.org/