Προηγούμενη έκδοση

Το όραμα πίσω από το "Brave New YOU - Breaking the glass ceiling" είναι μια ανεκτική και ανοιχτόμυαλη κοινωνία που αντιλαμβάνεται τις διαφορές της ως εμπλουτισμένη δύναμη και διακριτικό πλεονέκτημα. Προσέγγιση, συγκέντρωση, πρόκληση παλαιών και δημιουργία και διάδοση νέων αφηγήσεων για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς: αυτό είναι το "Brave new YOU". Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ενδυνάμωση των youth workers να υποστηρίξουν την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για νέους από διαφορετικά υπόβαθρα, αμφισβητώντας τις τρέχουσες και δημιουργώντας νέες αφηγήσεις για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Το "Brave New YOU - Breaking the glass ceiling" συγκέντρωσε youth workers για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να αξιολογήσουν τη διαδικασία και να ολοκληρώσουν μια δημοσίευση με παραδείγματα καλών πρακτικών. Η έκδοση “We Can! Manual: Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives” περιλαμβάνει όλες τις νέες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες, ασκήσεις και δραστηριότητες που έγιναν από τους συμμετέχοντες και τους διαμεσολαβητές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας.

 

To σχέδιο Brave New YOU - Breaking the glass ceiling χρηματοδοτήθηκε από το European Youth Foundation το πρόγραμμα Erasmus+.


Σύνδεσμος για τα παράγωγα:
https://issuu.com/yeu-international/docs/brave_new_you_final_publication

Προηγούμενη έκδοση - δικτυακός τόπος: http://pastedition.bravenewyou.org/