Минато издание

Визијата зад "Brave New YOU - Breaking the glass ceiling" е толерантно и слободоумно општество кое своите разлики ги доживува како збогатувачка моќ и препознатлива предност. Посегнување, здружување, предизвик на старите и создавање и ширење нови наративи за поинклузивна Европа: тоа е "Brave new YOU". Главната цел на проектот беше зајакнување на младинските работници за поддршка на социјалната кохезија и создавање еднакви можности за млади од различно потекло, со преиспитување на сегашните и создавање нови наративи за поинклузивна Европа. "Brave New YOU - Breaking the glass ceiling" собра младински работници да ги споделат своите искуства, да го проценат процесот и да финализираат публикација со примери на добри практики. Публикацијата "Ние Можеме! Прирачник: Преземање акција против говорот на омраза преку контра и алтернативни наративи" ги вклучува сите нови пристапи, методологии, вежби и активности направени од учесници и олеснувачи во текот на целиот процес.

Проектотt Brave New YOU - Breaking the glass ceiling е финансиран од Европска младинска фондација и  Програмата Еразмус +.

ЛИНК ЗА ПРИРАЧНИКОТ:
https://issuu.com/yeu-international/docs/brave_new_you_final_publication

Минато издание - Веб-страница: http://pastedition.bravenewyou.org/