Senaste versionen

Visionen bakom projektet "Brave New YOU - Breaking the glass ceiling" ("slå igenom glastaket") är ett tolerant och öppet samhälle som ser skillnader och olikheteer som en berikande och utvecklande fördel. Att nå ut, att mötas, att utmana gamla och skapa och sprida nya berättelser för ett mer inkluderande Europa: det är vad "Brave New You" står för. Huvudsyftet för projektet var att att ge ungdomsledare de verktyg och den kompetens de behöver för att främja social sammahnhållning och skapa nya möjligheter för unga männniskor med olika bakgrund. 

I projektet."Brave New YOU - Breaking the glass ceiling" samlade unga ledare erfarenheter, utvärderade processen och samlade allt i en skrift med goda exempel:  "We Can! Manual: Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives" .Där finns exempel på nya angreppssätt, medoder, övningar och aktiviteter.

Projektet Brave New YOU - Breaking the glass ceiling finansieradess av European Youth Foundation och Erasmus+ programmet.

Länk till publikationen:
https://issuu.com/yeu-international/docs/brave_new_you_final_publication

Past edition - Web site: http://pastedition.bravenewyou.org/