Politični ukrepi

Naš dolgoročni cilj je zagotoviti mehanizem pomoči in vključevanja mladih iz zapostavljenih okolij skozi določene spremembe politik in programov. Zato bomo ustvarili 10 političnih ukrepov in skušali zagotoviti, da bodo odločevalci na lokalnih ravneh pregledali in ponotranjili naše predloge in strategijo.