Politiska åtgärder

Vårt långsiktiga mål är att etablera ett system genom vilket vi når ut till och kan inkludera unga männniskor från utsatta områden genom specifika anpassningar i policy och program.

Vi kommer att ta fram 10 policy-aktiviteter och säkerställa att lokala beslutsfattare anammar våra policy-rekommendationer och vår strategi.