Youth Exchange

BNY shkëmbimi rinor do të mbledhë 50 njerëz nga 10 shtete partnere (5 pjesëmarrës për çdo vend). Do të sigurojë hapësirë ​​për secilën nga ekipet lokale që të bashkohen dhe të ndajnë tregimet e identifikuara të urrejtjes nga ana e tyre. Në këtë mënyrë, ata do të punojnë së bashku në ndërtimin e kompetencave të njëri-tjetrit se si të trajtojnë gjuhën e urrejtjes dhe të ndajnë praktikat se si të krijojnë tregime alternative.

Shkëmbimi i të Rinjve do të bazohet në metodologjitë e edukimit joformal. Do të jetë shansi i parë për të krijuar lidhje evropiane midis të rinjve me prejardhje të ndryshme. Do të jetë një eveniment 8 ditorë(apo sesione) në të cilin pjesëmarrësit do të ndërtojnë një ekip evropian, ku do të flasin për kontekstet dhe çështjet tyre, si dhe do të fillojnë të sugjerojnë zgjidhje konkrete. Ata gjithashtu do t'i tregojnë njëri-tjetrit reagime dhe përvojat të tyre dhe këtu do të ndodhin momentet e para të shkëmbimit të praktikave të ndryshme.