Младински размени

BNY Младинската размена ќе собере 50 луѓе од 10-те партнерски земји (5 учесници по земја). Ќе обезбеди простор за секој од локалните тимови да се соберат и да ги споделат своите идентификувани наративи за омраза. На овој начин, тие ќе работат заедно на градење на меѓусебните компетенции за тоа како да се справат со говорот на омраза и да споделат практики за тоа како да создадат алтернативни наративи.

Размената на млади ќе се заснова на неформални методологии за образование. Тоа ќе биде прва шанса за да се создадат европски врски меѓу младите од различно потекло. Ќе биде настан од 8 работни сесии / денови на кој учесниците ќе изградат еден европски тим, ќе разговараат за нивните проблеми, прашања и ќе започнат да предлагаат решенија. Тие исто така ќе си дадат едни на други повратни информации и нивните искуства, и тука ќе се случат првите моменти за размена на различни практики.